Cai-Ulrich von Platen

Børneprojekter

Der er en tæt forbindelse mellem legen og den kunstneriske proces. Børn har direkte adgang til legens territorium. De ved instinktivt alle lege forudsætter at man definerer nogle særlige regler, men at der skal mere til end reglerne for at legen bliver god. Forudsætningen for en vellykket leg er at alle deltager både fordi de har lyst og fordi de tager legen alvorligt.

Noget af det samme kunne man sige om de grundlæggende vilkår for kunstnerisk arbejde. Derfor er det oplagt som kunstner at samarbejde med børn om kunst, - på legens præmisser.

Udvalgte børneprojekter
2002 – 2003 ”Vølåms Stemme”, Børneprojekt i Måløv
2002 – Børneskulpturpark, Damgårdsparken i Ballerup
2000 – ”Mørke & Ljüs”, Børneprojekt på Thorvaldsens Museum
1999 – ”Stedsans”, Børneprojekt og udstilling for H99, Helsingør.
1995 – ”Slottene sladrer” Børneudstilling til Kronborg Slot (TAPKO)
1994 – ”Udtryk til Skue”, sanseudstilling på J.F. Willumsens Museum


Kontor for uhygge, Stedsans, Helsingør

Kunstfaglig konsulent i Ballerup Kommune

Erfaringerne fra alle børneprojekterne var medvirkende til at jeg i 2001 blev ansat i Ballerup Kommune som konsulent for en børnekunstfond, der netop har til formål at støtte mødet mellem børn og kunstnere. Min opgave er bl.a. at gå i dialog med de skoler og institutioner som ønsker at huse et kunstprojekt, for at kvalificere deres ideerne og pege på de kunstnere som kan leve sig ind i børnenes engagement og føre dem gennem en kunstnerisk proces til et vellykket resultat.

I 2009 etablerede vi Ballerup Kunstråd, som overtog Børnekunstfondens arbejde og økonomi, og som efterhånden varetager alle kommunens kunsttiltag. Som konsulent for Kunstrådet skal jeg forsøge at skabe det bedst mulige betingelser for at mødet mellem kommunen og kunsten. En edderkop-funktion, hvor mine handlemuligheder vokser efterhånden som erfaringerne med både kunstens og kommunens vilkår bliver flere. Men jeg har også en vigtig muldvarp-funktion, hvor jeg langsomt graver mig rundt i den kommunale maskine, for at finde helt nye græsgange for kunsten.

Camilla Nørgaards legeskulptur Monstrum på Ballerup Bibilotek
Læs mere om kunst i Ballerup Kommune her. www.ballerup.dk/kunst