Cai-Ulrich von Platen

Fotografier
Space Poetry 2020

Fotografier fundet og udvalgt fra mit fotoarkiv.
Bogen indeholder billeder fra 1969 og frem til 2017.

Fra efterordet til bogen:
Undervejs indså jeg at fotoarkivets betydning er mere kompleks, end blot det at bevare materialet for eftertiden og i en rimelig orden. Arkivet er et sted hvor det arkiverede materiale, altså fotografierne, kan gå i hi. Ved at gemme dem væk, lade dem sove i fred, opstår muligheden for også at glemme dem. Netop dette banale faktum, blev vigtig for hele udvælgelsesprocessen: Billeder der er glemt er overraskende at genfinde.
Tiden skabte den distance som gjorde at jeg kunne glemme eller fortrænge de bevæggrunde, der i sin tid fik mig til at trykke på udløseren. Til dels også de private erindringer der ofte knytter sig til den situation hvor billedet blev taget. Jeg blev næsten i stand til at bruge samme blik på mine egne billeder, som jeg ville have brugt, hvis det gjaldt en andens billeder.

Processen om Æslets Skygge
af Christoph Martin Wieland

New Graphic Society 2019

Fra forordet til bogen:
Christoph Martin Wieland(1733-1813) var jurist, filosofiprofessor, oversætter og skribent.
Han skrev i årene 1774 – 1780, som føljeton, en lang satirisk, quasi klassisk beretning om den græske by Abdera og dens borgere. En ikke ukærlig satire med sigte på sin egen samtid, en slags Molbohistorier, og blandt disse Processen om Æslets Skygge.
Det er første gang teksten udkommer på dansk i Asger Pedersens oversættelse og i samspil med Cai Ulrich von Platens billedkunst.

ØREJSE - Billeder og tekster vedrørende en installation
Space Poetry 2013

I 2012 deltog jeg i ”Dalir og Holar”, en større tilbagevendende stedspecifik kunstudstilling i Island. Mit bidrag til denne udstilling var at omdanne et ensomt, forfaldent og forladt bondehus, til en installation.

Bogen Ørejse dokumenterer denne installation, men beskriver også nogle af de erfaringer og metoder der ligger til grund for den særlige disciplin, det er lave værket på stedet.

Bogen findes også i en engelsk udgave

Fodreise fra Holmens Kanal til Østpynten af Amager i Årene 1828 og 1829
Forlaget Vandkunsten 2005

Fodreise var H.C. Andersens første roman. Den handler om nogle vilde og overnaturlige hændelser som en ung forfatterspire udsættes for, under en vandring gennem byen nytårsnat 1828. Mine billeder til bogen forholder sig meget frit til denne handling, de kan snarere betragtes som et parallelt hændelsesforløb.

Yderligere information: http://www.forlagetvandkunsten.dk/95569/

Arbejder / Works
Borgens forlag 2001

Først vendte jeg bunden i vejret på hele mit arkiv og gik på opdagelse i min egen verden. Med friske øjne, som man siger. Maleri, tegning, fotografi, skulptur og installation fra en periode på ca. 25 år fik lov til at figurere på lige betingelser. Jeg undgik kronologi, medieslægtskab eller lignende sorteringsprincipper, jeg ledte i stedet efter nye konstellationer mellem mine arbejder. Efter megen flytten frem og tilbage, fandt opslagene omsider sin egen logik, en logik der ofte var uventet og uforklarlig. Bogen præsenterer resultatet i et langt ukommenteret billedforløb, som kaster lys på sammenhænge i mit arbejde. På det som ligger - ikke mellem linjerne - men mellem billederne.
Læs Lilian Munk Rössing og Anne Ring Petersens tekstbidrag til bogen her.

Tegninger
Arme & Ben 1988

Tegninger udført i teknikken direkte kopi. Udgivet i forbindelse med Traneudstillingen på Gentofte Hovedbibliotek.